Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

perangan layang sing isine aweh pawarta kabar keslametan diarani

perangan layang sing isine aweh pawarta kabar keslametan diarani

Jawaban :

Perangan layang sing isine aweh pawarta kabar keslametan diarani pambuka

Keterangan :
Layang
Layang yaiku dasanamane surat ing bahasa jawa. Layang digunakake kanggo nginformasikaken kang ingin disampaikna pengirim marang kang terima. Isine sakarepe pengirim lan keperluane pengirim. Layang dicatat ing kertas lan dilebokake amplop uga diwenehi perangko banjur dikirimkanaken marang yang menerima, melalui kantor pos. Nanging ing zaman saiki utawa zaman kekinian, layang dapat dikirimkan melalui internet lan mboten mbutuhaken mediator kantor pos. Yen menulis layang iku harus merhatikake penulisan jeneng pengirim lan alamat uga code pos agar layang dapat gutul marang penerimane lan ora salah kirim.
Jawab Soal
Jawab Soal seseorang yang selalu memberikan bantuan di internet