Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

malaikat malik disebut juga malaikat

malaikat malik disebut juga malaikat

Jawaban: Maalik (Arab: مالك) adalah panggilan malaikat yang memimpin para Malaikat Zabaniah di neraka. Malaikat Malik biasanya bersama dikaitkan bersama malaikat Ridwan.

Penjelasan: Pemimpin malaikat zabaniah penjaga pintu neraka

Malaikat ialah wujud jamak dari kata malakun yang maknanya pengutusan. Dalam Islam disebut jika malaikat dibuat dari sinar. Malikat sebagai ciptaan Allah SWT yang tidak mempunyai kelebihan rububiyah dan uluhiyah. Walau demikian Allah membuat malaikat selalu untuk patuh kepada-Nya
Jawab Soal
Jawab Soal seseorang yang selalu memberikan bantuan di internet