Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

angka arab 1-100

Angka Arab atau angka Arab barat (bahasa Arab: الأرقام العربية ‎) ialah panggilan untuk 10 buah digit angka yakni 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; yang memakai mekanisme bilangan Hindu Arab. Dalam mekanisme ini dipastikan jika bilangan "123" ialah satu kesatuan bilangan yang utuh, bukan angka masing-masing sama dalam mekanisme bilangan Romawi atau Cina. Angka Arab dipakai luas di penjuru dunia bertepatan dengan mekanisme penulisan huruf Latin.

Angka Arab mempunyai 2 (dua) variasi yang lain, yaitu Angka Arab Barat dan Timur. Di dunia Barat (Eropa dan Amerika), istilah Angka Arab selalu sama dengan angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; karena beberapa angka ini dikenalkan ke bangsa Eropa lewat Bangsa Arab. Tetapi di Indonesia, Angka Arab sama dengan beberapa angka yang tertera dalam kitab suci Alquran (angka Arab timur), yaitu ٠, ١, ٢, ٣, ٤, ٥, ٦, ٧, ٨, ٩; karena Bangsa Indonesia lebih dulu mengenali beberapa angka ini dari Bangsa Arab.

pembahasan:
1) Satu وَاحِدٌ (waahidun)
2) Dua اِثْنَانِ (itsnaani)
3) Tiga ثَلَاثَةٌ (tsalaatsatun)
4) Empat أَرْبَعَةٌ (arba'atun)
5) Lima خَمْسَةٌ (khamsatun)
6) Enam سِتَّةٌ (sittatun)
7) Tujuh سَبْعَةٌ (sab'atun)
8) Delapan ثَمَانِيَةٌ (tsamaaniyatun)
9) Sembilan تِسْعَةٌ (tis'atun)
10) Sepuluh عَشْرَةٌ ('asyratun)

11) Sebelas أَحَدَ عَشَرَ (ahada 'asyara)
12) Dua Belas اِثْنَا عَشَرَ (itsnaa 'asyara)
13) Tiga Belas ثَلَاثَةَ عَشَرَ (tsalaatsata 'asyara)
14) Empat Belas أَرْبَعَةَ عَشَرَ ('arba'ata 'asyara)
15) Lima Belas خَمْسَةَ عَشَرَ (khamsata 'asyara)
16) Enam Belas سِتَّةَ عَشَرَ (sittata 'asyara)
17) Tujuh Belas سَبْعَةَ عَشَرَ (sab'ata 'asyara)
18) Delapan Belas ثَمَانِيَةَ عَشَرَ (tsamaaniyata 'asyara )
19) Sembilan Belas تِسْعَةَ عَشَرَ (tis'ata 'asyara)
20) Dua Puluh عِشْرُوْنَ ('isyruuna)

21) Dua Puluh Satu وَاحِدٌ وَعِشْرُوْنَ (waahidun wa 'iysruuna)
22) Dua Puluh Dua اِثْنَانِ وَعِشْرُوْنَ (itsnaani wa 'iysruuna)
23) Dua Puluh Tiga ثَلَاثَةٌ وَعِشْرُوْنَ (tsalaatsatun wa 'iysruuna)
24) Dua Puluh Empat أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُوْنَ (arba'atun wa 'iysruuna) 
25) Dua Puluh Lima خَمْسَةٌ وَعِشْرُوْنَ (khamsatun wa 'iysruuna)
26) Dua Puluh Enam سِتَّةٌ وَعِشْرُوْنَ (sittatun wa 'iysruuna)
27) Dua Puluh Tujuh سَبْعَةٌ وَعِشْرُوْنَ (sab'atun wa 'iysruuna)
28) Dua Puluh Delapan ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُوْنَ (tsamaaniyatun wa 'iysruuna)
29) Dua Puluh Sembilan تِسْعَةٌ وَعِشْرُوْنَ (tis'atun wa 'iysruuna)
30) Tiga Puluh ثَلَاثُوْنَ (tsalaatsuuna)

31) Tiga Puluh Satu وَاحِدٌ وَثَلَاثُوْنَ (waahidun wa tsalaatsuuna)
32) Tiga Puluh Dua اِثْنَانِ وَثَلَاثُوْنَ (itsnaani wa tsalaatsuuna)
33) Tiga Puluh Tiga ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُوْنَ (tsalaatsatun wa tsalaatsuuna)
34) Tiga Puluh Empat أَرْبَعَةٌ وَثَلَاثُوْنَ (arba'atun wa tsalaatsuuna) 
35) Tiga Puluh Lima خَمْسَةٌ وَثَلَاثُوْنَ (khamsatun wa tsalaatsuuna)
36) Tiga Puluh Enam سِتَّةٌ وَثَلَاثُوْنَ (sittatun wa tsalaatsuuna)
37) Tiga Puluh Tujuh سَبْعَةٌ وَثَلَاثُوْنَ (sab'atun wa tsalaatsuuna)
38) Tiga Puluh Delapan ثَمَانِيَةٌ وَثَلَاثُوْنَ (tsamaaniyatun wa tsalaatsuuna)
39) Tiga Puluh Sembilan تِسْعَةٌ وَثَلَاثُوْنَ (tis'atun wa tsalaatsuuna)
40) Empat Puluh أَرْبَعُوْنَ ('arba'uuna)

41) Empat Puluh Satu وَاحِدٌ وَأَرْبَعُوْنَ (waahidun wa 'arba'uuna)
42) Empat Puluh Dua اِثْنَانِ وَأَرْبَعُوْنَ (itsnaani wa 'arba'uuna)
43) Empat Puluh Tiga ثَلَاثَةٌ وَأَرْبَعُوْنَ (tsalaatsatun wa 'arba'uuna)
44) Empat Puluh Empat أَرْبَعَةٌ وَأَرْبَعُوْنَ (arba'atun wa 'arba'uuna) 
45) Empat Puluh Lima خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُوْنَ (khamsatun wa 'arba'uuna)
46) Empat Puluh Enam سِتَّةٌ وَأَرْبَعُوْنَ (sittatun wa 'arba'uuna)
47) Empat Puluh Tujuh سَبْعَةٌ وَأَرْبَعُوْنَ (sab'atun wa 'arba'uuna)
48) Empat Puluh Delapan ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُوْنَ (tsamaaniyatun wa 'arba'uuna)
49) Empat Puluh Sembilan تِسْعَةٌ وَأَرْبَعُوْنَ (tis'atun wa 'arba'uuna)
50) Lima Puluh خَمْسُوْنَ (khamsuuna)

51) Lima Puluh Satu وَاحِدٌ وَخَمْسُوْنَ (waahidun wa khamsuuna)
52) Lima Puluh Dua اِثْنَانِ وَخَمْسُوْنَ (itsnaani wa khamsuuna)
53) Lima Puluh Tiga ثَلَاثَةٌ وَخَمْسُوْنَ (tsalaatsatun wa khamsuuna)
54) Lima Puluh Empat أَرْبَعَةٌ وَخَمْسُوْنَ (arba'atun wa khamsuuna)
55) Lima Puluh Lima خَمْسَةٌ وَخَمْسُوْنَ (khamsatun wa khamsuuna)
56) Lima Puluh Enam سِتَّةٌ وَخَمْسُوْنَ (sittatun wa khamsuuna)
57) Lima Puluh Tujuh سَبْعَةٌ وَخَمْسُوْنَ (sab'atun wa khamsuuna)
58) Lima Puluh Delapan ثَمَانِيَةٌ وَخَمْسُوْنَ (tsamaaniyatun wa khamsuuna)
59) Lima Puluh Sembilan تِسْعَةٌ وَخَمْسُوْنَ (tis'atun wa khamsuuna)
60) Enam Puluh سِتُّوْنَ (sittuuna)

61) Enam Puluh Satu وَاحِدٌ وَسِتُّوْنَ (waahidun wa sittuuna)
62) Enam Puluh Dua اِثْنَانِ وَسِتُّوْنَ (itsnaani wa sittuuna)
63) Enam Puluh Tiga ثَلَاثَةٌ وَسِتُّوْنَ (tsalaatsatun wa sittuuna)
64) Enam Puluh Empat أَرْبَعَةٌ وَسِتُّوْنَ (arba'atun wa sittuuna)
65) Enam Puluh Lima خَمْسَةٌ وَسِتُّوْنَ (khamsatun wa sittuuna)
66) Enam Puluh Enam سِتَّةٌ وَسِتُّوْنَ (sittatun wa sittuuna)
67) Enam Puluh Tujuh سَبْعَةٌ وَسِتُّوْنَ (sab'atun wa sittuuna)
68) Enam Puluh Delapan ثَمَانِيَةٌ وَسِتُّوْنَ (tsamaaniyatun wa sittuuna)
69) Enam Puluh Sembilan تِسْعَةٌ وَسِتُّوْنَ (tis'atun wa sittuuna)
70) Tujuh Puluh سَبْعُوْنَ (sab'uuna)

71) Tujuh Puluh Satu وَاحِدٌ وَسَبْعُوْنَ (waahidun wa sab'uuna)
72) Tujuh Puluh Dua اِثْنَانِ وَسَبْعُوْنَ (itsnaani wa sab'uuna)
73) Tujuh Puluh Tiga ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُوْنَ (tsalaatsatun wa sab'uuna)
74) Tujuh Puluh Empat أَرْبَعَةٌ وَسَبْعُوْنَ (arba'atun wa sab'uuna)
75) Tujuh Puluh Lima خَمْسَةٌ وَسَبْعُوْنَ (khamsatun wa sab'uuna)
76) Tujuh Puluh Enam سِتَّةٌ وَسَبْعُوْنَ (sittatun wa sab'uuna)
77) Tujuh Puluh Tujuh سَبْعَةٌ وَسَبْعُوْنَ (sab'atun wa sab'uuna)
78) Tujuh Puluh Delapan ثَمَانِيَةٌ وَسَبْعُوْنَ (tsamaaniyatun wa sab'uuna)
79) Tujuh Puluh Sembilan تِسْعَةٌ وَسَبْعُوْنَ (tis'atun wa sab'uuna)
80) Delapan Puluh ثَمَانُوْنَ (tsamaanuuna)
Jawab Soal
Jawab Soal seseorang yang selalu memberikan bantuan di internet