Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

nyatakan perpangkatan berikut dalam bentuk perkalian berulang

Pendahuluan
Perpangkatan ialah perkalian berulang-ulang dari satu bilangan yang serupa. Wujud umum dari perpangkatan ialah aⁿ = a × a × a ×.... × a, dengan n bilangan bundar positif.

Karakter-sifat Bilangan Berpangkat

a⁰ = 1
aᵐ × aⁿ = aᵐ⁺ⁿ
aᵐ : aⁿ = aᵐ⁻ⁿ
(aᵐ)ⁿ = aⁿ
(ab)ⁿ = aⁿ. bⁿ
Agar semakin komplet karakter perpangkatan dapat disaksikan pada tambahan

Ulasan
1. Pastikan perpangkatan berikut berbentuk perkalian berulang-ulang.

a. 3⁸ = 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3

= 6561

b. (0,83)⁴ = 0,83 × 0,83 × 0,83 × 0,83

= 0,47458321

c. t³ = t × t × t

d. (-1/4)⁴ = (-1/4) × (-1/4) × (-1/4) × (-1/4)

=

e. - (1/4)⁴ = - [1/4 × 1/4 × 1/4 × 1/4]

=

f. (1/2)⁵ =

=

2. Tetapkan dari hasil perpangkatan ini.

a. 5⁴ = 5 × 5 × 5 × 5

= 625

b. 6⁵ = 6 × 6 × 6 × 6 × 6

= 7776

d. (0,02)² = 0,02 × 0,02

= 0,0004

e. (1/3)³ =

= 1/27

f. - (1/4)⁴ = - [1/4 × 1/4 × 1/4 × 1/4]

= -1/256


Jawab Soal
Jawab Soal seseorang yang selalu memberikan bantuan di internet